Školní zahrady

foto: Vendula Krajinová

Rozsah úprav školní zahrady se odvíjí od projektové studie, architektonického návrhu, nebo navržení jednotlivých etap realizace. Může se jednat o kompletní rekonstrukci zahrady, která zahrnuje terénní stavební a vegetační úpravy, nebo se zahrada realizuje po dílčích částech.

Přeměnou vznikne zahrada, která bude hravá, obklopená inspirujícím prostředím, které bude probouzet tvořivou energii, formovat přirozené talenty dětí a posilovat jejich osobnosti. V přirozeném prostředí se děti stanou šikovnějšími, lehčeji budou řešit situace, které je mohou v životě kdykoliv potkat. Tím, že na zahradě vzniknou nová zákoutí a objekty, které nebudou opředeny zákazy, vzbudí u dětí chuť objevovat nové věci, rozvíjet svou fantazii, schovávat se, setkávat se, spolupracovat a navzájem se inspirovat.

Přírodní zahrada napodobuje domácí biotopy, které se podílejí na rozvoji fauny a flory a přenáší je do malého prostoru školní zahrady, blíže k dětem. Vytváří se prostor, kde se střetávají všechny složky přírody. Dětem je zprostředkován nevšední zážitek v blízkosti jejich mateřské školy.